[rev_slider_vc alias="top_lv"]

Būvniecības nedēļa 2016

Būvniecības nedēļa 2016Būvniecības valsts kontroles birojs sadarbībā ar Ekonomikas ministriju, Latvijas Ilgtspējīgas būvniecības padomi, Latvijas Būvuzņēmēju partnerību, Rīgas Tehnisko universitāti un citām būvniecības nevalstiskajām organizācijām arī šogad organizē Būvniecības nedēļu 2016, kas norisināsies Rīgā laika periodā no 2016.gada 31.maija līdz 3.jūnijam.

Būvniecības nedēļas laikā plānotas 4 tematiskās dienas, kas veltītas specifiskai nozares tēmai:

31.maijā – Politikas diena, kurā pasākuma dalībnieki diskutēs par Būvniecības politikas pamatnostādnēm un nepieciešamo rīcības plānu būvniecības nozares attīstībai.

1.jūnijā – Renovācijas diena, kurā pasākuma dalībnieki diskutēs par Renovācijas stratēģijas ietvaru ēku renovācijai Latvijā un tās ietekmi uz būvniecības nozari, kā arī finansējuma pieejamību un kultūrvēsturisko ēku saglabāšanu.

2.jūnijā – Standartizācijas diena, kurā par būvniecību atbildīgās ministrijas un standartizācijas tehniskās komitejas apaļā galda diskusijā vienosies par turpmākajām aktivitātēm būvnormatīvu un standartu izstrādē būvniecības nozarē.

3.jūnijā – Tehniskās izglītības diena, kurā būvniecības un izglītības nozares pārstāvji diskutēs par izaicinājumiem augstākajā un profesionālajā izglītībā, lai nodrošinātu industrijai nepieciešamos speciālistus.

Būvniecības nedēļas 2016 mērķis ir informēt visus būvniecības procesa dalībniekus, valsts iestādes un nevalstiskās organizācijas par būvniecības politikas,  normatīvā regulējuma un standartizācijas aktualitātēm Eiropā un Latvijā, kā arī par citām nozarei aktuālām tēmām, tai skaitā Nacionālo renovācijas stratēģiju, energoefektivitātes pasākumiem pieejamo finansējumu un izaicinājumiem jauno speciālistu sagatavošanai būvindustrijas vajadzībām.

Pieteikties un iepazīties ar detalizētu programmu katrai Būvniecības nedēļas tematiskajai dienai var Biroja mājas lapā http://bvkb.gov.lv/lv/content/buvniecibas-nedela-2016

2016.05.23