“IMMOSTATE” NEKUSTAMO ĪPAŠUMU VĒRTĒŠANU NOVĒRTĒ GAN UZŅĒMUMI, GAN FIZISKĀS PERSONAS

Nekustamo īpašumu (NĪ) uzņēmums „IMMOSTATE” jau vairāk nekā 10 gadus nodarbojas ar nekustamo īpašumu vērtēšanas pakalpojumu sniegšanu. Pašlaik klienti, kuri izmanto šo pakalpojumu, veido līdzvērtīgu proporciju: aptuveni puse ir uzņēmumi, otra puse – fiziskās personas. NĪ vērtēšanas pakalpojuma popularitāte cieši seko tirgus tendencēm, gan arī komercdarbības aktivitātei.

Par to, kā notiek nekustamo īpašumu vērtēšana, un kam nepieciešams šāds pakalpojums, stāsta Gints Apsītis, „IMMOSTATE” sertificēts vērtētājs. Viņš šajā uzņēmumā ar vērtēšanu nodarbojas jau 11. gadu, bet savu pieredzi šai jomā uzkrājis jau gandrīz 20 gadu garumā, šajā laikā veicot aptuveni 3000 dažādu nekustamo īpašumu novērtēšanu.

Kā norāda G. Apsītis, NĪ vērtēšanas pakalpojuma popularitāte cieši seko tirgus tendencēm, gan arī komercdarbības aktivitātei. Iepriekšējos gados (no 2012. līdz 2014. gada rudenim) fizisko personu pārsvars bija lielāks, jo vērtēšanas pakalpojumu daudz pieprasījuši ārvalstnieki, kuri iegādājās NĪ ar mērķi iegūt termiņuzturēšanās atļauju (TUA). Kopš 2014. gada septembra, kad tika kardināli mainīti šīs programmas nosacījumi, šo klientu skaits ir strauji sarucis un šobrīd šādi klienti, kam nepieciešams NĪ vērtējums TUA iegūšanai, veido ļoti nenozīmīgu daļu.
Fiziskās personas visbiežāk īpašuma novērtējumu pieprasa, ja ir nepieciešams hipotekārais kredīts mājokļa iegādei. Juridiskām personām NĪ vērtēšanas pakalpojumi ir nepieciešami daudz plašākām vajadzībām: gan lai saņemtu hipotekāro kredītu, gan arī tiek veikta vērtēšana mantiskajam ieguldījumam, ko iegrāmato Uzņēmumu Reģistrā uzņēmumu dibināšanas brīdī, kad īpašums tiek ieguldīts uzņēmuma pamatkapitālā. „IMMOSTATE” arī piedāvā NĪ vērtēšanas pakalpojumus finanšu uzskaites un grāmatvedības vajadzībām.

Pēdējos gados aktuāli kļuvuši arī vērtējumi NĪ pārdošanas darījumiem, kā arī īpašumu izsolēm, ko pieprasa tiesu izpildītāji un maksātnespējas administratori. Klienti vēršas pie „IMMOSTATE” arī gadījumos, kad ir nepieciešams neatkarīgs īpašuma vērtējums tiesisku jautājumu risināšanai (piemēram, mantojumu lietās, laulību šķiršanās u.c.). Atsevišķa „IMMOSTATE” tirgus niša ir arī esošai situācijai atbilstošas NĪ nomas vai īres maksas noteikšana, ko arī piedāvā veikt nekustamā īpašuma vērtētāji.
Kā skaidro speciālists, vērtēšana tiek veikta īpašumiem visā Latvijas teritorijā, tomēr Rīga un tās apkārtne, kā aktīvākais NĪ darījumu reģions, ir dominējošs, bet ir veikti īpašumu vērtējumi arī citās Latvijas pilsētās un reģionos: Liepājā, Ventspilī, Daugavpilī, Jelgavā u.c.
Vērtēšana tiek veikta visa veida nekustamajiem īpašumiem: dzīvokļiem, privātmājām, namīpašumiem, jaunbūvēm, dažādām komerctelpām: birojiem, tirdzniecības telpām, saloniem, pakalpojumu objektiem, noliktavām, ražošanas un noliktavu telpām, loģistikas centriem, viesnīcām u.c., kā arī zemesgabaliem gan individuālajai dzīvojamai apbūvei, gan arī lauksaimniecības zemēm un zemes gabaliem, kas domāti komerciāla rakstura apbūvei un ir iecerēti dažāda veida attīstības projektiem.
Vērtēšanas process notiek saskaņā ar oficiāli apstiprināto Latvijas Īpašumu vērtēšanas standartu LVS 401:2013, kas nosaka vadlīnijas, pēc kādiem kritērijiem notiek īpašumu vērtēšana Latvijā.
G. Apsītis skaidro, ka pamatā tiek izmantotas trīs vērtēšanas metodes jeb pieejas: izmaksu pieeja (īpašuma vērtība tiek noteikta pēc būvizmaksām: cik izmaksātu identiska objekta uzcelšana), ienākumu pieeja (īpašuma vērtība tiek balstīta uz tā spēju radīt ienākumus nomas vai īres veidā) un tirgus jeb salīdzināmo darījumu pieeja (īpašuma vērtība tiek balstīta uz līdzīgu nekustamo īpašumu pārdošanas cenu analīzi).
Vērtēšanas procesa ilgums ir atkarīgs no objekta sarežģītības: ja tie ir standarta dzīvokļi, to var veikt pāris dienu laikā, ja jāvērtē, piemēram, vairāku desmitu ēku liels ražošanas komplekss, šis darbs var aizņemt pat pusmēnesi.
G. Apsītis vērtēšanas speciālistus pielīdzina citiem līdzīgu pakalpojumu sniedzējiem, no kuriem klienti sagaida augstu profesionalitāti un konfidencialitāti: advokātiem, notāriem, mediķiem u.c.: ja klients ir atradis savu speciālistu, kuram uzticas, tad tas bieži vien kļūst par tā pastāvīgu klientu.
„Profesionāla īpašuma vērtētāja pakalpojums noder, ja vēlas iegūt neatkarīgu, objektīvu viedokli par interesējošo īpašumu, šāds vērtējums noder arī šaubu gadījumos pirms īpašuma iegādes. Latviešiem ir teiciens, ka „skopais maksā divreiz”, tādēļ vēlos uzsvērt, ka īpašuma novērtēšanas izmaksas, salīdzinot ar tā iegādes izmaksām, ir salīdzinoši nelielas, bet tas ir tā vērts, lai iegūtu ne tikai sirdsmieru, bet arī lieki nepārmaksātu,” saka G. Apsītis.

Vairāk informācijas par vērtēšanas pakalpojumu lasīt šeit.

2017.09.18