Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi Rīgā

Ikviens nekustamā īpašuma īpašnieks, kura īpašumā ir kultūras piemineklis vai ēka, kas atbilst noteikumu par NĪ nodokļa atvieglinājumu piešķiršanas kārtību Rīgā 4. punkta prasībām, līdz 01.oktobrim var iesniegt Rīgas pilsētas būvvaldē pieteikumu NĪ nodokļa atvieglinājumu saņemšanai.

Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību regulē Rīgas domes noteikumi Nr. 198 „Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība Rīgā”, kuru 4. punktā ir uzskaitītas personas, kuras var saņemt NĪ nodokļa atvieglojumus, tai skaitā:

  • par kultūras pieminekļiem – 50%
  • par ēkām, kas atzītas par pilsētvides kultūrvēsturisko vērtību veidojošo vēsturisko apbūvi, kurai noteikta kultūrvēsturiski nozīmīga, autentiska apbūves fronte – 25%
  • par ēkām, kas atrodas valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļu – “Rīgas pilsētas vēsturiskais centrs” teritorijā, UNESCO Pasaules kultūras un dabas mantojuma vietas “Rīgas vēsturiskais centrs” teritorijā un aizsardzības zonā vai apbūves aizsardzības teritorijā, kā arī par ēkām, kas ir iekļautas valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā ārpus šīm teritorijām – no 25% līdz 90%

 

Persona, kurai ir tiesības uz šiem noteiktajiem atvieglojumiem, līdz pirmstaksācijas gada 1. oktobrim iesniedz Būvvaldē noteiktas formas pieteikumu.

Avots: Rīgas Pilsētas Būvvalde

 

2019.09.24