Pārvaldība

Piedāvājam juridisko personu un fizisko personu īpašumā vai valdījumā esošo nekustamo īpašumu pārvaldi. Pārvaldām arī komercīpašumu segmentā esošos biznesa aktīvus, piemēram, kapitāla daļas, vērtspapīrus, dažādas lietu un saistību vai lietošanas tiesības, kā arī iekārtas, tehnoloģijas un intelektuālo īpašumu, kas nodrošina tagadnes vai nākotnes ieņēmumus aktīvu īpašniekam vai valdītājam.

Mūsu mērķis ir nodrošināt klientus ar maksimālu ieņēmumu gūšanu, izvērtējot attiecīgā aktīva stāvokli, esošo tirgus situāciju un nākotnes perspektīves, kā arī izstrādājot ilgtermiņa programmu, kas nodrošina aktīvu vērtības saglabāšanu un pieaugumu ilgtermiņā.

Pārvaldības process: sākot ar labākās aktīvu izmantošanas metodes noteikšanu un beidzot ar regulāru ieņēmumu nodrošināšanu to īpašniekam.

Pārvaldības procesa standarta risinājumi:

  • Aktīvu izmantošanas izvērtēšana un rekomendācijas
  • Nomnieku un citu ieņēmumu avotu piesaiste
  • Nomas vai citu ieņēmumu līgumu un dokumentācijas izstrāde un procesa virzība
  • Apsaimniekošanas vai tehniskās uzturēšanas pakalpojumu piedāvājums un procesa kontrole
  • Visu ar aktīvu uzturēšanu saistīto līgumu un dokumentācijas uzraudzība
  • Ieņēmumu/izdevumu uzraudzība un maksājumu veikšana

Klienta ieņēmumu nodrošināšana