Zeme pie Dūņezera

Ādažu novads, Smilškalnu iela

APRAKSTS

Pārdod zemes gabalu Ādažu novadā, Divezeri, Smilškalnu ielā 23 ar robežu pa Dūņezera krasta līniju. Zemes vienības platība 5006 m2.

Zemes gabalam līdzens reljefs un regulāra forma. Īpašumam ir noteikta Savrupmāju apbūves teritorija (DzS1).

Teritorijas galvenie izmantošanas veidi ir: savrupmāju apbūve upēm un ezeriem piegulošā vai ar mežu klātā teritorijā ciemos.

-Minimālā jaunveidojamās zemes vienības platība - 5000 m2 , pamatojot ar detālplānojumu - 3500 m2 .
-Maksimālais apbūves blīvums - 10%.
-Minimālā brīvā zaļā teritorija - 800%.
-Maksimālais apbūves augstums - 12 m.
-Maksimālais stāvu skaits - 2 stāvi.

Teritorijas funkcionēšanai nepieciešamas inženierkomunikācijas - ūdens, kanalizācijas pievads. Elektrības pieslēgums – 25A.
Piebraucamais ceļš - sākot no pagrieziena uz Kadagu apmēram 1.5 km ir grantēts ceļš.

Attālums līdz Ādažu centram 10 km (30 min), Rīgas centram 37 km (55 min).

Iespēja iegādāties blakus esošu zemes gabalu ar kopējā platība 0,1114 ha.
Papildus informācija pa zemāk norādīto tālruni.

PIETEIKUMS

79 000 EUR

Cena m² 16 EUR / m²
Telpu platība - m²
Zemes platība 5 006 m²
Stāvs - / -
Telpu skaits -